MOŁTOWO

Strona ta opisuje przeszłość i teraźniejszość niewielkiej leżącej na Pomorzu Środkowym wsi o nazwie Mołtowo. Losy jej od zarania gdzieś na przełomie XII i XIII w., a może nawet wcześniej, związane były otaczającą ją przyrodą - żyznymi glebami, rozległymi lasami i przepływającą nieopodal rzeką. Miejscowa ludność - początkowo Pomorzanie, następnie Niemcy a w końcu Polacy - zajmowała się w przeważającej części i w różnej formie rolnictwem i inną pokrewną działalnością.

Autor dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej strony. Pozdrowienia dla wszystkich "surfujących w sieci", którzy zabłądzili lub z pełną premedytacją odwiedzili niniejszą witrynę, a szczególnie dla tych internautów, którzy życzliwie się do niej odnieśli i informację o niej przekazali innym.

Szczególne podziękowania dla:


Tu: zdjęcie satelitarne Mołtowa


© Grzegorz W. Tężycki 2001…2009

Niniejsza strona reprezentuje wyłącznie poglądy autora i nie jest ani w sposób finansowy, ani organizacyjny związana z żadną organizacją państwową, samorządową, komercyjną i inną. Imiona, nazwiska i inicjały mieszkańców Mołtowa i innych osób zostały zmienione; jednocześnie wszelka zbieżność z nazwiskami prawdziwymi jest przypadkowa i niezamierzona. Nie dotyczy to osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie swojego prawdziwego imienia lub nazwiska, lub inicjałów. Wszystkie opisywane wydarzenia są w zasadniczej treści prawdziwe, jednak autor – znając niektóre fakty z opowiadań i mając do dyspozycji jedynie własny punkt widzenia – nie może zagwarantować pełnej zgodności z rzeczywistością.
Strony umieszczone na serwerze MOST